UV filtriranje
Još jedan uređaj koji se koristi, podjednako u slatkovodnoj i u morskoj akvaristici je ultraljubičasti filter poznatiji kao UV filter. UV filter nije nikakva novina u filtriranju tečnosti. On se s velikim uspehom koristi u prehrambenoj industriji, gradskom vodosnabdevanju i svugde gde je potrebno da se uniste patogene bakterije. Veliku primenu ima i u medecini.

Ultra ljubičasta svetlost je deo prirodnog elektromagnetskog zračenja koja ima kraču talasnu dužinu od vidljive svetlosti a veču od x zračenja. Podeljena je u tri bitne grupe i to bliska, srednja i daleka UV oblast. U praksi se često nalaze reference A, B i C oblasti. Ova C oblas je interesnatna sa stanovišta akvaristike ili bolje rečeno filtriranja. C oblast obuhvata talasno zračenje od 2000 do 3000 Angström-a i naziva se još germicidal oblast. Najbolji efekat se postiže sa talasnom dužinom zračenja od oko 2537 Angström-a

uv.jpg

Kada se neko živi biće izloži UV zračenju, energija UV zračenja menja strukturu DNA (deziksiribonukleinska kiselina) i time faktički sprečava da dolazi do reprodukcije tog organizma ili izaziva takva oštečenja koja dovodi do umiranja tog organizma a sve zavisi od vremena izlaganja UV radijaciji.
Da se vratimo akvaristici što je i predmet ovoga teksta.

U hobi akvaristici, UV filter nije deo osnovnog sistema za filtriranje i svaki akvarista bi trebao da oceni da li mu je ovakav uređaj neophodan. Tu treba uzeti u obzir veličinu akvarijuma, cenu samog uređaja a i cenu regularnog održavanja. S druge strane, dobro uređeni i dobro održavani akvarijum skoro i ne zahteva upotrebu UV filtera. Preporuka je da ako se koristi ovakav filter, vreme rada treba da se smanji na najmanje moguče prihvatljivu meru a da se intenzivnije koristi samo ako dođe do pojave neke bolesti u akvarijumu.
Tu nesmemo nikako da zaboravimo da UV filter nije selektivan i da s lakoćom može da naruši biološku ravnotežu filtriranja vode u akvarijumu. UV filter ima mnogo pozitivnih strana ali mi netreba da očekujemo neko čudo u pogledu porasta kvaliteta vode ako koristimo ovaj uređaj. Po mom skromnom mišljenju, UV filter je uređaj koji je neophodan samo profesionalcima koji imaju velike sisteme sa velikom populacijom riba a hobi akvarista može da ga poseduje a i nemora.

Ako se odlučimo na konstantnu upotrebu UV filtera mi nesmemo da previdimo činjenicu da ribe koje provode dugo vreme u sterilnom okruženju ne izgrađuju svoj imuni sistem na razne bolesti. To nije nikakva novost jer je to poznato kod svakog višeg živog bića. Ovo je bitno jer kako vremenom opada snaga UV filtera ili jednostavno može da se pokvari, patogene bakterije mogu da se razviju vrlo brzo a ribe u akvarijumu nemaju izgrađeni odbrambeni imunološki sistem i mogu vrlo brzo da podlegnu i nekim sasvim bezazlenim bolestima. Sve se ovo da lako izbeči ako smo pravilno podesili naš UV filter odnosno ako smo odabrali pravu snagu filtera u odnosu na zapreminu našeg akvarijuma.

UV filter je, u suštini, vrlo prosti uređaj. Voda koja treba prvo da prođe kroz mehanički i biološki filter, provodi se kroz UV filter gde se nalazi UV lampa koja nije u direktnom kontaktu sa vodom a nalazi se u centru komore tako da se koristi svih 360 stepeni radijacije. Tu je voda izložena UV radijaciji a vreme izlaganja zavis od snage UV lampe. Ovo vreme se reguliše podešavanjem odgovarajučeg protoka vode. Svi ovi potrebni podaci su dati u uputstvu za rukovanje od strane proizvođača.

Ako se odlučimo da kupujemo jedan takav filter mi treba da vodimo računa o nekoliko stvari pored cene samog filtera:
- Uređaj mora da bude takav da se lako ukomponuje u svaki sistem.
- Uređaj mora da ima indikacionu lampu.
- Balast treba da je takve konstrukcije da može da se lako postavi dalje od vode.
- Rezervni delovi mora da su nam lako dostupni.
- Uređaj nesme da sadrži delove koji korodiraju.
- Garancija za proizvod.

Dobra praksa je da se svako raspita u vezi uređaja koji namerava da kupi sa posebnim akcentom na sigurnost od mogučeg curenja vode a i jednostavnosti u regularnom održavanju.

I za kraj da dodam da UV filter u kombinaciji sa ostalim filterima ovakve vrste doprinose da se kvalitet vode održava na zavidnom nivou a kombinacija filtera i željeni cilj je u zavisnosti od želja i mogučnosti svakog pojedinačnog akvariste.