Arowana
Skoro da nema akvariste koji nije čuo za arowanu pa ipak, samo mali broj njih se odvaži da je gaji u svom akvarijumu. Jedan od razloga je i taj što pojedine arowane dostignu i do 90 cm dužine pa samim tim zahteva izuzetno veliki akvarijum. Drugi razlog je taj da cena pojedinih arowana dostiže astronomsku vrednost i mnogi akvaristi ne mogu da izdvoje sretstva za kupovinu istih. Ipak, cena varira i pojedine arowane imaju cenu kao osrednji diskus a sve zavisi od vrste.
Arowana je ime za više vrsta takozvanih dragon riba familije Osteoglossidae i više varijanti istih. Rasprostranjene su po Južnoj Americi, Australiji i Aziji. U akvaristici, najzastupljenija je južnoamerička srebrna i crna arowana, australiska arowana je zastupljena u Australiji a manje u ostalim krajevima sveta dok azijska arowana, u zavisnosti od varijante ima različitu zastupljenost.

arowana.jpg

Sve arowane pripada familiji Osteoglossidae i tu se nalaze dve grupe, Scleropages i Osteoglossum. Južnomameričke arowane podeljene su u dve vrste i to Osteoglossum Bicirrhosum - Srebrna Arowana i Osteoglossum Ferreirai - Crna Arowana. Australiske arowane, slična azijskoj arowani, su isto tako podeljene u dve vrste i to Scleropages Jardini - Pearl arowana i Scleropages Leichardti - spotted arowana. Azijske arowana pripadaju samo jednoj vrsti i to Scleropages Formosus i zastupljene su u više varijacija. Pojedine varijacije su zaštičene kao vrste u izumiranju i samo zahvaljujuči uzgoju na ribljim farmama su dostupne na tržište što je i razlog njihove astronomske cene.
O zaštiti azijskih arovana brine CITES ( Convention on the International Trade in Endangered Species ) koja je izdaje dozvole ribljim farmama arowana za prikupljanje matičnih parova, razmnožavanje i trgovinu. Na taj način se ima potpuni uvid u trgovinu ugroženim vrstama i obezbeđuje se da se primerci iz prirode ne prodaju. Procedura je vrlo komplikovana tako da mlade ribe mogu da se sakupljaju isključivo uz prisustvu pretstavnika CITES-a i odmah im se ugrađuje mikročip koji sadrži petnaest brojni kod po ISO standardu kojim se potvrđuje identitet arowane. Ovaj kod se proverava u zemlji izvoznika i uvoznika arowane. Svaka azijska arowana koja je na listi ugroženih varijanta a koja ne sadrži ovaj mikročip se zaplenjuje a počinioci se zakonski kažnjavaju.
I tu nije kraj kontroli. Svaki matični par ima svoj mikročip koji potvrđuje varijantu azijske arowane koju je potvrdila AVA ( Agri-Food and Veterinary Authority ) i pretstavnik AVA kontroliše od kog su matičnog para mladi i koliko ih se je izleglo. Na taj način se sprečava prikupljanje mladih iz prirode i prikazivanje istih kao da su se izlegle na farmi.
Tri osnovne varijante azijske arowane su Zlatna, Crvena i Zelena. Zlatna varijanta je podeljena na dve podvarijante i to cross-back golden i red tail golden. Crvena varijanta je isto podeljena na dve podvarijante i to blood red i chili red dok zelena varijanta nema podvarijante. Postoji još jedna prirodna varijanta, yellow tail ali se ta varijanta svrstava u zelenu.
Cross-Back Golden arowana živi u Maleziji i spada u najskuplje arowane. Obično se naziva Malaysian Golden Arowana. Odlikuje se zlatnom bojom na obodima škrga i krljušti koje mogu biti srebrne, plave, zelene, purpurne ili zlatne boje. Ako je krljušt zlatne boje onda je cela arowana zlatna. Kombinovanjem različitih boja Cross-Back Golden arowana došlo se do plave osnove koja ujedno i najskuplja u ovoj podvarijanti. Takve arowane se obično nazivaju Bukit Merah Blue ili Emerald Blue.
Red arowana u prirodi živi samo u Indoneziji i obično se javlja pod imenom Super red ili First-grade Red. Odlikuje se crvenim obodima na krljuštima i škržnim poklopcima. Pored nje, tu je još i Red Tail Golden arowana koja je slična Cross-Back Golden arowani ali joj je zlatna boja manje izražena.
Gajenje arowana u akvarijum je dosta jednostavno. Treba da im obezbedimo dovoljno prostora što zavisi od vrste. Južnoameričke arowane narastu do 60 cm u prirodi a u akvarijumu su po pravilu manje dok Azijske porastu do 90 cm. Primereno njihovoj veličini treba da im obezbedimo i akvarijum da bi se osećale ugodno. Azijska arowana toleriše veči dijapazon temperature i to od 22 do 28 ºC i nema posebnih zahteva u pogledu pH i tvrdoče vode dok južnoamerička silver arowana zahteva od 24 do 27 ºC i voda treba da je neutralna do slabo kisele dok crna arowana zahteva tvrdu i baznu vodu.
Za ishranu arowana se preporučuje živa hrana ali bez problema prihvataju i smrznutu pripremljenu hranu. Iako su ribe koje u prirodi uzimaju hranu sa površine vode bez problema će da odu na dno akvarijuma da uzmu hranu koja je potonula. U svojoj praksi još nisam video arowanu koja je odbila da uzima hranu u akvarijumu.
Kao i druge ribe tako je i arowana podložna generalnim bolestima izazvanim lošim održavanjem akvarijuma pa tu treba primeniti generalna pravila održavanja akvarijuma ali to smo dobro savladali kada smo se odlučili da držimo arowanu.
I za kraj ovog pisanja da dodam da ljubitelji arowana kažu da je arowana King slatkovodne akvaristike. Možda i jeste ali neznam šta misle ljubitelji diskusa o tome ali to je druga priča.

By Robert Beke​