Ancistrus - video

Samo albino ancistrusi, u aq. se nalaze i Corydoras sterbai i nekoliko endlera - viškovi iz drugih aq. Otac malaca je ''belac'' iz prvog clip-a.