Terapija

Kada se ribe u akvarijumu razbole, jedno od važnih pitanja je kako da se primeni terapija. Nestručnom i prekomernom upotrebom lekova mi možemo više da odmognemo nego da pomognemo našim ljubimcima. Svi lekovi su vrlo otrovne supstance i mi treba da pronađemo granicu gde će lek da bude smrtonosan za neki parazit a u isto vreme da nanese minimalne štete tretiranim ribama. Nekada je ta granica izuzetno blizu i iz tog razloga mi moramo da pratimo jasna uputstva proizvođača lekova da ne bi izazvali trovanje riba.
Generalno gledano, ako smo u situaciji da primenimo neku terapiju na naše ribe a da pri tome nemamo nekog iskustva, bolje je da to uradimo na pojedinačnim primercima nego da tretiramo sve obolele ribe odjedanput. Svaku terapiju, ako je moguče, treba da izvodimo u karantin akvarijumu jer na taj način ćemo da sačuvamo biološku ravnotežu akvarijuma. Ako je tretman u akvarijumu, treba da izvadimo aktivni ugalj iz filtera i da dobro operemo filter jer lekovi će da unište bakterije u filteru i na taj način još da pogoršaju stanje u akvarijumu.
Količina vode kod tretmana treba da je svedena na neophodni minimum. Time ćemo povečati efikasnost lekova a i uštedu. Pojedini lekovi su vrlo skupi. Pored toga, tačna zapremina vode obezbediće nam tačnije doziranje lekova.
Mnoge terapije mogu biti podržane i pravilnim podešavanjem temperature kao što je nama dobro poznata metoda lečenja belih tačaka (Ichtyophthirius multifiliis) ili učestalom promene vode koja je ujedno manje poznata ali vrlo efikasna metoda u lečenju iste ove bolesti.
U daljem tekstu su nabrojani neki lekovi sa kratkim uputstvom o upotrebi i načinu delovanja.

tablete.jpg

Chloramphenicol

Koristi se za:
Dropsy, Bakterijsko truljenje peraja, Bakterijske infekcije škrga, Vibrio infekcije, Furunculosis infekcuje
Dejstvo:
Deluje na Gram-pozitivne bakterije cocci i spore bacilli i na Gram-negativne bakterije actinomycetes, flexibacteria, spirochetes i rickettsias.
Doza:
40 mg na litar vode u trajanju od 10 do 20 sati. Chloramphenicol može da se prvo rastvori u maloj količini alkohola. Prilikom tretmana treba da se kontroliše voda i ako postane zamučena ribe treba da se premeste i da se rastvor zameni. Chloramphenicol može i da se koristi u hrani i tada se dodaje 500 mg Chloramphenicol-a u 100 g hrane. Ribe treba da se hrane ovom hranom dva puta dnevno u trajanju od tri dana.

Kombinovani tretmant za Columnaris bolesti sa Chloramphenicol-om i akriflavinom
Doza:
4 ml 0.1% akriflavina na svaki litar akvarijumske vode u koju je dodato 40 mg Chloramphenicol-a na svaki litar vode. Dužina tretmana je 12 sati.


Neomicin sulfat

Koristi se za:
Spoljašnje infekcije kao što je truljenje peraja i oštečenje kože riba
Dejstvo:
Deluje na Gram-negativne bakterije i cocci.
Doza:
2 g na 100 litara vode. Tretman traje tri dana. Ako se koristi u hrani onda se 250 mg Neomicin sulfat-a doda u 100 g hrane. Ribe se hrane tri puta dnevno u intervalu od četiri sata. Neomicin sulfat je termalno nestabilan i temperatura pripremljene hrane nesme da je veča od 40 ºC. Neomicin sulfat nema dejstvo na unutrašnje zaraze.


Tetracycline

Koristi se za:
Dropsy, vibriosis
Dejstvo:
Gram-pozitivne cocci,bacteria, Gram-negativne cocci,bacteria, actynomycetes i spirochetes
Doza:
100 mg na jedan litar vode u trajanju od 24 sata.
1 g na 100 l vode u trajanju od četiri dana.


Chlortetracyclin, Oxytetracyclin( Sadržaj Aureomycin i Terramycin-Hen-a)Koristi se za:
Dropsy, vibriosis
Dejstvo:
Gram-pozitivne cocci,bacteria, Gram-negativne cocci,bacteria, actynomycetes i spirochetes
Doza:
Sadržaj jedne kapsule na 20 l vode u trajanju od dva dana.


Akriflavin

Koristi se za:
Oštečenja kože, truljenje usta i peraja i dezinfekcija malih povreda riba.
Dejstvo:
Costia sp., Chilodonella sp., Trichodina sp., Trichodinella sp., flexibacteria
Doza:
1 ml 0.1% akriflavina na svaki litar vode s ciljem da se spreči infekcija.
3 ml 0.1% akriflavina na svaki litar vode u ranoj fazi infekcije u trajanju od četiri dana
5 ml 0.1% akriflavina na svaki litar vode u trajanju od dva do četiri dana u borbi protiv Columnaris Sp., Costia Sp., Trichodina sp. i Chilodonella sp. Ovaj tretmant treba da se obavlja u karantin akvarijumu.
10 ml 0.1% akriflavina na svaki litar vode u trajanju od dvadeset dana u borbi protiv Ichthyophthirius sp. ili deset dana u borbi protiv Oodinium Sp. Ovu dozu neke ribe ne tolerišu. Ovaj tretmant treba da se obavlja u karantin akvarijumu.


Alkohol

Koristi se za:
Riblje vaške Dejstvo:
- Doza:
Riba treba da se izvadi iz vode i da se riblja vaška premaže alkoholom.


Natrijum Permanganat

Koristi se za:
Teške parazitske infekcije. Dejstvo:
Argulus Sp., Larve u škrgama ribe, Saprolegnia Sp. i Trichodina Sp. Doza:
100 mg kalijum permanganata na 10 l vode. Ribe se tretiraju u posebnom kupatilu i to u trajanju od 30 do 45 sekunde. Za larve u škrgama ribe, tretmant treba da se ponovi nakon tri dana.