Kolumnaris bolest riba


Flavobacterium columnare je oportunistička patogena bakterija koja primarno napada škrge, peraja i sluzokožu riba. Ova bolest može vrlo brzo da inficira celu populaciju i da uzrokuje veliku smrtnost riba.

Ova bolest je jedna od najčešćih bakerijskih zaraza u slatkovodnom akvarijumu i ona je jedna od prvih bolesti koje se javljaju kada su ribe pod stresom izazvanim lošim uslovima kao što su amonijak, nitriti i initrati, velika količina organskih nečistoća, niska koncentracija rastvorenog kiseonika i prenaseljenost riba u akvarijumu.

0L1A1266.jpg

Bolest se javlja u dva oblika i to u niskoj ili visokoj infektivnosti. Visoka infektivnost je uglavnom takva da ne postoji neki klinički pokazatelj bolesti. Ribe jednostavno uginu a nama izgledaju sasvim u redu. Ovo se sve desi u roku od 12 do 24 sata.

Niska infektivnost nam daje neki vremenski prostor pa tako možemo da uočimo kliničku sliku bolesti na ribama. Pre svega javlja se lezija, oštećenje na koži, truljenje peraja i veliko oštećenje škrga riba. Početak je uglavnom u osnovi leđnog ili repnog peraja. Izgled obolelog dela može da podseća na sedlo pa je bolest po tome i dobila ime "saddle-back disease". Tu se javlja i karakteristično prisustvo žuto braon naslage bakterija koje su i dodatni indikator ove bolesti.

0L1A1614.jpg

Neka pretpostavka ili početna dijagnoze može da se utvrdi detekcijom štapićastih bakterija u mokrom uzorku, posmatranjem fazno kontrasnim mikroskopom, koje se kreću klizeći kao i prisustvom gomilanja bakterija koje neodoljivo podsećaju na stogove sena. Potpuna i jedino sigurna dijagnoza ove bolesti je jedino moguća u laboratorisjkim uslovima što izlazi iz okvira akvaristike.

Brza dijagnoza i primena odgovarajuće terapije je glavni uslov da se bolest stavi pod kontrolu. Nadahnutim uklanjanjem obolelih riba smanjujemo mogućnost reinfekcije.

0L1A1851.jpg

Trenutni način lečenja riba se satoji od primene antibiotika u kombinaciji sa nekim hemijskim kupkama.

Glavni i jedini ispravni način u lečenju ove bolesti je uklanjanje stresnog uzroka jer bez toga ćemo se vrteti u krug. Provera kvaliteta vode, održavanje konstante temperature vode i možda najvažnije, voditi računa o broju riba prema količini raspoložive vode.